Se alla

Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Den idén ligger till grund för all liberal politik.

Vi agerar för en kommun där alla får plats och gör inte skillnad på om du är nyinflyttad eller om du levt här länge. Samma regler, ansvar och förutsättningar gäller för alla.

Liberalerna i Götenes centrala budskap är att vi som liberala politiker har en skyldighet att utan prestige agera för att skapa ett hållbart Götene där varje individ kan utvecklas och känna trygghet med ansvar för demokrati och vårt gemensamma samhälle.

Vi ska vara en av Skaraborg bästa kommuner gällande kärnverksamheten, skola, omsorg och ekonomi. Kommunen ska också erbjuda ett attraktivt företagsklimat och attraktiva boendemiljöer i kommunens alla tätorter. Det höga skattetrycket i Götene bör sänkas på sikt, men det får inte äventyra den höga kvaliteten på kommunens kärnverksamheter. För oss är det viktigt att de skattekronor som du betalar till kommunen används rätt.

Samspelet mellan en effektivt skött kommun och välfungerande näringsliv maximerar möjligheterna för ökad livskvalitet för alla, oavsett om man är barn, skolungdom, förvärvsarbetande, företagare eller pensionär.

Fyra år går fort, och nu vill vi be om ert fortsatta förtroende så de liberala idéerna kan få ännu mer genomslag i Götenes politik. Vi måste få ett ännu bättre Götene där kommunens invånare är självförsörjande, stolta och har framtidstro.

Liberalerna är ett frimodigt, självständigt parti som behövs i Götene! Vi ber dig som delar vår vision om din röst i kommunalvalet 2022.

Nyheter i Götene

Liberalerna i Skaraborg