Se alla

Trygghet i vardagen – En rättighet för alla

Frihet är att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, när du går hem sent på kvällen eller när du tar en löprunda. Trygghet är en grundläggande rättighet för alla invånare. Kriminalitet och våld drabbar inte bara oskyldiga människor direkt utan skapar även en allmän otrygghet i närsamhället. Alla vill känna trygg- och frihet i vardagen, men det är dessvärre inte en självklarhet idag.

Vi i Liberalerna vill att invånarna i Götene ska kunna känna sig trygga oavsett var i kommunen man bor. Därför behöver vi fortsätta och utöka det nära samarbetet med polisen, samt utveckla det förebyggande arbetet med ungdomar. Att civilsamhällets styrka med expertkunskap och ideella krafter tas till vara av kommunen genom samarbeten kring kommunens olika utmaningar.

  • Kommunen i samarbete med Götenebostäder och privata fastighetsägare ska arbeta för levande centrumliv och tryggare bostadsområden. En beprövad modell kallas Business Improvement District (BID). T.ex. tas då ett större ansvar för miljön runt fastigheterna med bortröjning av buskage och bättre belysning för att öka tryggheten.
  • Ha ökad satsning på mer och bättre belysning kring kommunens gångstråk, och garanti att trasig belysning åtgärdas skyndsamt.
  • Ha ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och polis för att stoppa rekryteringen till gängen. T.ex. vill vi starta arbetet med våldspreventiv utbildning till alla grund- och förskoleelever.
  • Götene skall förstärka samverkan ”Tillsammans mot brott” med fler aktörer från civilsamhället för att förebygga brottslighet, våld i nära relationer och missbruk.