Se alla

Träffpunkter – Fritidsgårdar – Lek- och mötesplats för alla åldrar

Träffpunkter för seniorer och daglediga är en självklarhet för att öka människors livskvalitet, minska social ofrivillig ensamhet och stimulera ett roligt gott liv, hela livet.

Barn älskar att leka av en massa energi på en lekplats efter skolan. Fri lek utomhus är en stor stressavlastare för både föräldrar och barn och att ta med barnen till en lekplats kan vara livräddaren en tuff eftermiddag med familjekaos eller trots. Kombinationen av olika redskap får barn från förskolan till högstadiet, och till och med vuxna, igång med fysisk lek. En säker och fantasifull lekplats med varierad utrustning kan bli som en mötesplats för barn, unga, vuxna och årsrika.

Genom att ge unga meningsfulla aktiviteter ökar tryggheten. På fritidsgårdarna prioriteras de ungas personliga utveckling och aktiviteterna är till för att stärka deras självkänsla och ge betydelsefulla relationer till vuxna utanför familjen. Gårdarna ska vara en mötesplats där unga kan påverka sitt liv, utveckla sig själva och delta i samhället.

  • Det ska finnas Träffpunkter i olika former och med rik variation i hela kommunen. Utvecklas tillsammans med frivilligverksamhet, föreningar och gärna med yngre volontärer.
  • Fritidsgårdarnas verksamhet ska nå så många unga som möjligt i alla tätorter, och vara trygga för både killar och tjejer.
  • Involvera föreningslivet mer på fritidsgårdarna så fler barn och unga kan få en möjlighet att testa på olika aktiviteter och bygga nya sociala nätverk.
  • Standarden på ett flertal lekplatser i kommunen behöver lyftas till både kvalitet och innehåll. Detta kan gärna ske i nära samarbete med en extern aktör eller i egen regi.
  • Det ska finnas någon form av solskydd på alla lekplatser/lekparker för att skydda barn mot solens starka strålar.