Om Monica

Jag tror på individens möjligheter, marknadsekonomi och ett socialt ansvar med skyddsnät i livets olika skeden.