Se alla

Monica Holm

Ledamot i Kommunfullmäktige, gruppledare, ordf Miljö- och bygglovsnämnden, vice ordf Kommunföreningens styrelse

Kontaktuppgifter

Samhället ska hjälpa den som faller men aldrig hindra någon att flyga – Därför är jag Liberal!

Är ursprungligen från Tibro och växte upp som s.k. maskrosbarn, strax innan jag gick ur 9:e klass flyttade jag till egen lägenhet. Tänker att det är, på grund av eller tack vare, min uppväxt som jag är aktiv liberal. Redan under unga år ville jag ha rätten att kunna välja och bestämma över mitt liv och mina livsval. Likväl som rätten att vid behov kunna få stöd i min livssituation. Därför måste både självbestämmande och socialt skyddsnät försvaras, och vi får aldrig blunda för att våld, ofta i samband med missbruk, i nära relationer tyvärr är utbrett i hela vårt samhälle.

Är aktiv medlem i Liberalerna (FP) sedan 1994 och haft politiska uppdrag sedan 1998. Är mycket aktiv föreningsmänniska, social och pratglad, får energi av att träffa och umgås med människor, likafullt som att ge en stöttande hand när så behövs. Både gifte mig och flyttade till Lundsbrunn 1982, har barn och barnbarn. Arbetar sedan 2006 som bostadsanpassare, därför är bl. a. arbetet med tillgänglighet, medmänsklighet och trygghet så viktiga frågor för mig.

Jag är socialliberal med båda fötterna på jorden. Är inte rädd för att stå upp för vad jag tror på och värnar alla människors lika värde. Frihet är att få ta eget ansvar över sin livssituation och samhället ska ta vara på människors kreativitet och framåtanda. Varenda medborgare ska ha inflytande, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter oavsett kön, inkomst och bakgrund.

Liberalerna är ett frimodigt och självständigt parti som behövs i Götene!

Jag ber dig som delar vår vision om din röst i kommunalvalet 2022.

 

 

***

Jag värnar om allas rätt till lika möjligheter oavsett bakgrund. Allt börjar med en bra skola, god elevhälsa och behöriga lärare.

Jag tror på individens möjligheter, marknadsekonomi och ett socialt ansvar med skyddsnät i livets olika skeden.

Kontaktuppgifter

...