Se alla

Andreas Wändahl

Ledamot Kommunföreningens styrelse

Kontaktuppgifter

Samåkning gynnar både miljö och ekonomi. Därför vill jag skapa pendelparkeringar i samtliga tätorter i kommunen.

Götene skall arbeta med klimatsmarta alternativ och hållbar samhällsplanering för att vara en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar kommun.

Att värna om miljö, natur och klimat och människors tillgång till rekreationsområden är en hjärtefråga för oss liberaler. Klimatfrågan är den enskilt största utmaningen att lösa under det kommande decenniet. Vår ambition är hög – Götene ska vara klimatpositivt senast år 2040. För att nå dit måste kommunen underlätta en klimatsmart vardag för såväl medborgarna som alla verksamheter som finns här.

Det ska vara enkelt att resa klimatsmart. Kinnekullebanan är viktig för både arbets- och studiependlare, näringsidkare och turister i området. Ha parkeringsplatser vid strategiska knutpunkter för bussförbindelser och samåkning.

Laddningsmöjligheterna för elbilar ska byggas ut.

Liberalerna är ett frimodigt och självständigt parti som behövs i Götene!

Liberalerna vill ha din röst i höst!

.

LSS- en reform införd av Liberalerna, den måste skyddas från nedmontering.

 

Kontaktuppgifter

...