Om Andreas

LSS- en reform införd av Liberalerna, den måste skyddas från nedmontering.

Gruppledare samt ledamot i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse