Se alla

Integration – Alla ska med

Framtiden ska vara medmänsklig i Götene kommun. Vi Liberaler brinner för en utveckling där alla är inkluderade och har goda möjligheter att utvecklas och trivas. Båda delar är lika viktiga för en fungerande integration. Oavsett om man kommer hit för att arbeta, älska eller söker skydd från krig och förtryck är Götene en plats där man kan lyckas. Vi vill värna utländska Götenebors rättigheter och skyldigheter.

Svenska språket & sysselsättning = nyckeln till frihet!

När integration hanteras på rätt sätt ger invandring en otrolig stor vinst för samhället. Den som kommer till Sverige ska lära sig svenska, sätta sig in i kulturen och traditionerna, följa lagen och komma i arbete så snabbt som möjligt. En stor del av ansvaret för integrationen ligger hos den som kommer hit men ansvaret för integrationen ligger också hos dig och mig. Det är inte bara upp till ”samhället”. En bra integration sker när människor möts, när vi gör det begripligt hur vårt land fungerar, när vi öppnar vägarna in på arbetsmarknaden och när vi är välkomnande. Tillsammans kan vi se till att nyanlända kommer in i samhället.

För att nyanlända så snabbt som möjligt ska komma in i samhället krävs:

  • Alla ska lära sig svenska – utveckla språkpedagogiken på förskolor och skolor.
  • Så funkar det i Sverige – introduktionskurs om svenska samhället.
  • Under perioden ska ett särskilt arbete riktat mot hedersproblematik genomföras. Utbildning om kvinnors rättigheter och om de värderingar som gäller i Sverige ska vara en obligatorisk del av Götenes etableringsstöd. Ett kompetenslyft i hedersfrågor för berörd personal kan också vara en del av detta arbete.
  • Olika former av praktik ska användas som en inkörsport i arbetslivet. Detta kan ske inom ramen för kommunal och annan offentlig verksamhet, men också hos företag.
  • Praktikarbete parallellt med svenskstudier – utöka samarbetet mellan SFI och lokalt näringsliv.
  • Gör nyanlända anställningsbara direkt – validera kunskaper snabbt och effektivisera arbetsmarknadsintroduktionen.
  • Barn behöver se sina föräldrar jobba – fler utrikesfödda kvinnor in på arbetsmarknaden.
  • Fler möten mellan nyanlända och svenskar – främja lokala träffpunkter, utöka stödet till föreningar som arrangerar mötesplatser, utveckla utbytet mellan skolor i olika områden samt utökad service och samhällsinformation på vårt bibliotek.