Se alla

LSS

LSS är en Liberal reform skapad av dåvarande Folkpartiet, nu Liberalerna.

Fredag 7 september 2018

Vi är måna om att  LSS vidmakthålls så som intentionerna var när vi skapade det                                                        .

“ Vi har i dag onsdag läst S reportaget i NLT som handlade om Götenes socialdemokratiska majoritet. Där framförs budskapet att de “ Bygger ett bättre Götene för alla” !!

Efter att i två veckor stått och kampanjat för Liberalerna så klingar detta budskap oerhört falskt. Vi har träffat och pratat med allför för många förtvivlade anhöriga till personer som tidigare har varit beviljade till assisitans enligt LSS (lagen om stöd och service) men som nu förlorat sitt berättigade stöd. Allt som en följd av vår Socialdomokratiska regerings beslut. Vidare har det framförts en minst sagt massiv kritik hur verksamheten inom LSS verksamheten bedrivs lokalt, då framför allt på Lindens dagverksamhet samt Järnvägsgatan 22. Där byggs verkligen inte ett Socaldemokratiskt ”bättre Götene för alla” !!

LSS är en Liberal reform, skapad av dåvarande Folkpartiet nu Liberalerna, och det smärtar att ta del av de anhörigas förtvivlan över att denna reform nedmonteras av Socialdemokraterna även lokalt.

Hanteringen av lokala LSS frågor hanteras av Socialnämnden där Socialdemokraterna innehar ordförandeskapet, vilket i denna fråga har lett till ett totalt haveri.

Valet är nära, gör ditt val för ett bättre Götene med en human hantering av LSS reformen!