Se alla

Har vi för lite personal inom sjukvården?!

... nej, det är inte brist på personal eller pengar - problemet är den dysfunktionella organisationen!

Måndag 3 september 2018

Många i debatten, både politiker, invånare och medarbetare, ropar ofta på mer pengar och mer personal för att lösa sjukvårdens problem. De har i grunden fel. Svensk sjukvård har både gott om personal och ekonomiska resurser, men har en dysfunktionell organisation som gör att vi inte får så mycket valuta för pengarna som vi borde.