Se alla

Arbetsmarknad & vuxenutbildning – Vägen till självförsörjning

Vi liberaler tror att alla människor vill ha ett arbete. För oss är det viktigt att se till vad varje människa kan bidra med och tar de möjligheter som finns. Ett arbete är mycket mer än bara en lön vid månadsslutet. Det är nyckeln till egenmakt, ett stabilt liv, och för utrikesfödda och unga en väg in till att etablera sig i samhället. Att leva av bidrag är förödande på många sätt. För samhället, för ekonomin, men framförallt för individen. Det är viktigt för att vuxna människor ska ha möjlighet att ändra studie- och yrkesinriktning.

  • Viktigt att kommunens studie- och yrkesvägledning är tillgänglig för alla medborgare.
  • Speciellt fokusera på god kvalitet i SFI och samhällsorientering.
  • Fortsätta att erbjuda många av kommunens ungdomar feriepraktik så att de får en första arbetslivserfarenhet.
  • Liberalerna är positiva till en fortsättning av samordningsprojektet, Cresco Creare – Växa & utvecklas, för att människor ska lyckas hitta en meningsfull sysselsättning efter sina egna förutsättningar.